DESIGN

MEITAL MICHAELI STUDIO BOUTIQUE

 

מיטל מיכאלי סטודיו בוטיק

עיצוב ובנית אתר למעצבת הפנים מיטל מיכאלי

עיצוב האתר נותן דגש ומקום לעבודה של המעצבת

 

בנית ועיצוב אתר אינטרנט

 

 

website design

 

 

לוגו

לוגו חברה הקיים שימש להמשך השפה

הגרפית של האתר

קוים מוליכים והצורה הגאומטרית

תרמ לשמירה על הסימטריות.

 

עיצוב אתר 

האתר עוצב בהמשך לשפה הגרפית 

ניתן באתר מקום לכתבות מתחלפות , גלריה של לפני ואחרי והצגת תיק העבודות של המעצבת.