DESIGN

MEDIATRON

 

 

 

ה"מדיאטרון" מבית "פארק קולנוע" הוא פרויקט חינוכי–בידורי העוסק במגוון נושאים בוערים באופן נגיש, מסקרן ויוצא דופן, וכל זאת – באמצעות תיאטרון אינטראקטיבי ותלת מימדי!

מדיאטרון

logo design

print design

 

עיצוב לוגו

לוגו החברה עוצב בהשראת המסכות הונציאניות

הלוגו ממחיש את פועל החברה המשלבת בין מדיות שונות בכדי להעביר תכנים, יחד עם זיקה לחברת האם 

״פארק קולנוע״