DESIGN

MASA AHER

 

 

המדרשה לצילום גיאוגרפי בבעלות המרכז ללימודים גיאוגרפים מבית קבוצת טללים משמש כמקום הטוב ביותר להכשרת צלמים בכלל וצלמי עיתונות בפרט. בנוסף עוסק המרכז ללימודים גיאוגרפים בפיתוח תכניות ויוזמות חינוכיות אקדמיות ייחודיות בדגש על ערכים ואהבת מולדת.

 

עיצוב לאינטרנט 

עיצוב לדפוס

 

 

מסע אחר המדרשה לצילום גיאוגרפי

web design

print design

 

 

עיצוב גרפי לאינטרנט ודפוס

הפרויקט כלל עיצוב אתר האינטרנט של החברה 

הכנסת איקונים המסמלים את הפעילויות השונות 

 

כפתורי יצירת קשר דפי נחיתה 

עיצוב מודעות פרסום לקורסי הצילום בערים השונות

עיצוב דף בפייסבוק של החברה 

ופרסומים שותפים.

 

עיצוב אתר 

יצירת תוכן שיווקי לאתר האינטרנט של החבר 

מודעות פירסום 

כפתורים לממשק נוח יותר 

וטופס היתקשרות מהיר.