DESIGN

LOGICODE

 

 

"לוגיקוד" הינה חטיבת פתרונות הדפסה, סימון וניהול מוצרים של חברת "לוגיקום מערכות מידע וניהול בע"מ.

 

בנית אתר האינטרנט לחברה התבסס על יצירת שפה גרפית 

תוך שימוש באלמנטים הקיימים בלוגו החברה .

לוגיקוד מערכות מידע וניהול בע״מ

website design

print design

 

לוגו

קווי הברקוד המרכיבים את הלוגו שולבו בעיצוב האתר ותורמים הם  לזיהוי המותג על פי צבע וצורה .  

 

 

עיצוב אתר 

האתר נבנה ועוצב בהמשך לצבעי הלוגו 

שימוש באייקונים גדולים וברורים המסמלים את פועלה של החברה.