top of page

Izhak Haime

 

קורס יסודות הצילום 12 מפגשים

קורס מתקדמים 12 מפגשים

קורס יסודות הצילום 

 

תמונות איכותיות ואותנטיות מעניקות לנו את היכולת להתרגש בכל יום מחדש מאירועים, מחוויות ומזיכרונות עבר.

האחיזה במצלמה מאפשרת לנו להנציח את הרגע מנקודת מבט אישית.

קורס זה מיועד ליצור היכרות טובה יותר של המשתתף עם המצלמה ואפשרויותיה. 

 

בקורס ילמדו יסודות הצילום ועקרונות הגישה הצילומית השונה כלפי אדם, טבע ונוף, 

זאת באמצעות שילוב של הרצאות עיוניות, תרגול בכיתה ושיעורי צילום מעשיים בשטח.

כמו כן, יבוצע ניתוח העבודות לשם בקרה ויישום לקחים בעקבות סיורי השטח. הקורס ילווה בפרויקט אישי שיוצג בשיעור האחרון. 

 

היקף הקורס 36 שעות שעון, לימוד ב-12 מפגשים

8 מפגשים עיונים

4 מפגשים מעשיים

מפגשי השטח בימי שישי מלבד מפגש צילום לילה

למפגש הלילה יש צורך בחצובה

שעות ומקומות מפגשי השטח נתונים לשינוי. 

 

 

למי הקורס פונה?

הקורס פונה לקהל אשר מעוניין להעשיר את הידע בעולם הצילום תוך חוויה יחודית ולימודית,

למידה באמצעות סיורי שטח מהנים ומענינים, קבלת הדרכה ומשוב אישים.

 

האם צריך ציוד מיוחד?

על המשתתפים להופיע עם מצלמה דיגיטלית עם שליטה ידנית (אין צורך בציוד מקצועי) .

ניתן ליצור קשר לברור אם הציוד שברשותכם מתאים.

 

נושאים עקרים:

תורת האור -מדידת אור שכלול הקומפוזיציה 

צילום מעשי בנושאים מגוונים צילום שווקים ,צילומי רחוב,צילום טבע ונוף

לימוד והכרה של צלמים וניתוח עבודות 

בניית פרויקט אישי קבלת משוב ויחס אישי. 

 

מטרות הקורס:

העמקת הידע התאורטי והמעשי בעולם הצילום

תרגול טכניקות צילום 

גיבוש ראיה צילומית והבעה אישית של הצלם

חויה צילומית באמצעות סיורי שטח מרתקים

צבירת ידע בשימוש ציוד הצילום.

 

להורדת הסילבוס  לחצו כאן- 

קורס המשך ללימודי הצילום 

נושאים עקרים:

תורת האור -מדידת אור שכלול הקומפוזיציה 

צילום מעשי בנושאים מגוונים צילום שווקים ,צילומי רחוב,צילום טבע ונוף

סדנת צילום בשחור לבן

לימוד והכרה של צלמים וניתוח עבודות 

בניית פרויקט אישי קבלת משוב ויחס אישי 

 

 

מטרות הקורס:

העמקת הידע התאורטי והמעשי בעולם הצילום

תרגול טכניקות צילום 

גיבוש ראיה צילומית והבעה אישית של הצלם

חויה צילומית באמצעות סיורי שטח מרתקים

צבירת ידע בשימוש ציוד הצילום.

 

להורדת הסילבוס לחצו כאן-

היקף הקורס 36 שעות לימוד ב-12 מפגשים

8 מפגשים עיונים

מפגשים מעשיים

מפגשי השטח בימי שישי מלבד מפגש צילום לילה

למפגש הלילה יש צורך בחצובה

שעות ומקומות מפגשי השטח נתונים לשינוי 

 

למי הקורס פונה?

הקורס פונה לקהל אשר סיים קורס יסודות הצילום ומעוניין להעשיר את הידע בעולם הצילום תוך חוויה יחודית ולימודית,

תוך סיורי שטח מהנים ומענינים קבלת הדרכה ומשוב אישים.

 

האם צריך ציוד מיוחד?

כפי שכבר למדנו צילום הוא בעיקר הבנת תאורה וקומפוזיציה לכן הציוד איתו עברתם את קורס היסודות מספיק בהחלט.

 

 

 

bottom of page